Verslagje v/d 1e wandeling in dit nieuwe jaar

12-01-2012 17:17
Wandeling in en om Amsterdam...
 
Na de koffie, gingen we met 8 dames op pad. We liepen langs de rafelranden van de stad – volkstuinen, rangeerterreinen -  van het uiterste Westen van Amsterdam via begraafplaats Sint Barbara (gelukkig kon daar geplast worden; wildplassen was een beetje tricky)
en gemeentelijk monument Het Schip en rijksmonument De Haarlemmerpoort naar de Noordermarkt.
De beroemdste leverancier van appeltaart zat zoals altijd helemaal vol, maar we konden ernaast terecht in een bruine kroeg, waar je na het toiletbezoek echt ‘uit de kast’ kon komen.
Daarna liepen we over de Prinsengracht naar damescafé Saarein, waar alvast 2 deelneemsters plaatsnamen, terwijl de anderen nog een beetje verder door onze prachthoofdstad  liepen.
Uiteindelijk vertrokken we tegen vijven  met elkaar. Elke tweede zondag is er een informeel zangkoor in Saarein, dat we misten.
 
Het was een leuke dag.